Proszę mieć na uwadze:

1. Każdy podróżny powinien wypełnić własny wniosek ESTA.
2. Aby ukończyć wypełnianie formularza wymagany jest ważny paszport i karta kredytowa.
3. Pola obowiązkowe są oznaczone czerwonymi gwiazdkami *.

Prosimy o wypełnienie wszystkich niezbędnych informacji wymienionych poniżej. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek problemy z wypełnieniem formularza, zapraszamy do skorzystania z naszego poradnika.

PROSIMY O PODANIE NASTĘPUJĄCYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH AUTORYZACJI PODRÓŻY:

Wybierz swoją płeć, męską lub żeńską.
Wpisz swoje imię, które znajdziesz się w paszporcie w rubryce "Pierwsze imię". Nie wpisuj drugiego imienia w tym polu. Jeśli nie masz imienia, wprowadź litery FNU, oznaczające imię NIEZNANE.
Wprowadź swoje nazwisko, które znajduje się w paszporcie w rubryce "Nazwisko" lub "Nazwisko rodowe".
Zaznacz TAK lub NIE, jeżeli jesteś znany pod innymi imionami lub tożsamościami.
Wprowadź do 10 innych imion lub tożsamości, pod którymi jesteś znany, jeśli w poprzednim pytaniu wybrano „TAK”. Dla każdej tożsamości: W polu "Nazwisko" wpisz swoje alternatywne nazwisko. W polu Imię (imię) wprowadź swoje alternatywne imię (imię). Nie wpisuj drugiego imienia w tym polu. Jeśli nie masz alternatywnego imienia, wpisz litery FNU, czyli "Imię nieznane".
Wybierz dzień, miesiąc i rok urodzenia.
Wybierz kraj urodzenia, taki jaki widnieje w Twoim paszporcie.
Wpisz nazwę miasta, miejscowości, wsi lub wioski w której się urodziłeś. Jeśli nie znasz miejsca swojego urodzenia, wpisz NIEZNANE.
Wpisz imiona swoich rodziców. Jeśli nie znasz imienia jednego lub obojga rodziców, wpisz NIEZNANE dla każdego rodzica. To pole może zawierać nazwisko Twojego biologicznego, adopcyjnego, przyrodniego rodzica lub opiekuna. W polu "Nazwisko" wpisz nazwisko rodzica. Jeśli nie znasz nazwiska jednego lub obojga rodziców, wpisz NIEZNANE. W polu "Imię" wprowadź imię rodzica. Nie wpisuj drugiego imienia w tym polu. Jeśli Twój rodzic nie ma imienia lub jeśli nie znasz imienia jednego lub obojga rodziców, wpisz NIEZNANE.

Informacje dotyczące paszportu

Wprowadź numer paszportu, znajdziesz go wewnątrz dokumentu. Numer paszportu może zawierać cyfry i / lub znaki. Należy zwrócić szczególna uwagę na literę "O" oraz liczbę "0" i rozróżnić je przy wpisywaniu numeru paszportu.
Wybierz dzień, miesiąc oraz rok wydania paszportu. Znajdziesz go w rubryce "Data wystawienia" na swoim paszporcie.
Wybierz dzień, miesiąc i rok wygaśnięcia paszportu. Znajdziesz go w rubryce "Data ważności" lub "Przedłużenie".
Wybierz kraj obywatelstwa, który widnieje w Twoim paszporcie.
Wprowadź swój osobisty numer identyfikacyjny podany w Twoim paszporcie. Osobisty numer identyfikacyjny zaczyna się od litery, po której następuje 9 cyfr. Podanie tych informacji jest obowiązkowe.
Jeśli żaden kraj nigdy nie wydał żadnego z wymienionych dokumentów, odpowiedz „NIE” na to pytanie. Jeśli wydano Ci jeden z tych dokumentów w innym kraju, ale nie pamiętasz numeru paszportu lub numeru dowodu tożsamości oraz roku ważności, w polu "Numer paszportu" wpisz „NIEZNANY”.

INNE OBYWATELSTWO/NARODOWOŚĆ

Jeśli odpowiedziałeś "TAK", najpierw wybierz kraj, a następnie wybierz sposób uzyskania obywatelstwa / narodowości.
"Poprzednie" oznacza dowolny moment z przeszłości, bez ograniczenia czasowego.

Informacje kontaktowe

Wprowadź numer telefonu, pod którym można się z Tobą skontaktować. Jeśli nie masz numeru telefonu, możesz podać alternatywny numer telefonu należący do "punktu kontaktowego" (np. członka rodziny, przyjaciela lub partnera biznesowego). W polu "Typ" wybierz typ numeru telefonu, pod którym można się z Tobą skontaktować. W polu Kod kraju wprowadź numer kierunkowy telefonu, pod którym można się z Toba skontaktować.
Wpisz adres e-mail pod którym można się z Toba skontaktować. Adres e-mail jest wymagany do wypełnienia wniosku. Podaj aktualny adres e-mail do którego masz dostęp.
Potwierdź adres e-mail, pod którym można się z Tobą skontaktować.
W polu "Adres linia 1" wprowadź swoje miejsce zamieszkania, czyli ulicę, numer domu oraz mieszkania. Nie wpisuj miasta ani stanu w tym polu. W polu "Numer domu lub mieszkania" wprowadź odpowiednio numer mieszkania, apartamentu lub inne. Nie wpisuj miasta ani stanu w tym polu. W polu "Adres linia 2" wpisz odpowiednio piętro, budynek lub inne. Nie wpisuj miasta ani stanu w tym polu. W polu "Miasto" wpisz nazwę miasta, miejscowości, wsi lub wioski. W polu "Stan / Prowincja / Region" wprowadź nazwę stanu, prowinicji, regionu lub stanu. W polu "Kraj" wybierz kraj.

Numer alarmowy w USA lub za granicą

Wprowadź swój awaryjny punkt kontaktowy, którym może być osoba w Stanach Zjednoczonych lub poza nimi, np. członek rodziny, przyjaciel lub partner biznesowy. W polu "Nazwisko" wprowadź nazwisko osoby kontaktowej z która będziemy kontaktować się w nagłych wypadkach. Jeśli nie masz kontaktu alarmowego, wpisz NIEZNANY. W polu "Imię" wprowadź imię osoby z która będziemy kontaktować się w nagłych wypadkach. Jeśli nie masz osoby z którą możemy kontaktować się w nagłych wypadkach (lub twój kontakt ma tylko jedną nazwę), wpisz NIEZNANY.
W polu "Kod kraju" wprowadź numer kierunkowy telefonu pod który będziemy się kontaktować w nagłych wypadkach. Jeśli nie posiadasz numeru kierunkowego telefonu alarmowego, możesz wprowadzić zera. W polu "Numer" wprowadź numer telefonu kontaktu alarmowego. Jeśli nie masz numeru telefonu alarmowego, możesz wprowadzić zera.
Wpisz adres e-mail osoby z którą będziemy się kontaktować w nagłych wypadkach. Możesz także wpisać NIEZNANY.

Informacje o podróży

Zaznacz, czy podróż do USA odbywa się w tranzycie do innego kraju, wybierając opcję TAK lub NIE.
Punkt kontaktowy w USA może być Twoim przyjacielem, krewnym lub partnerem biznesowym. Jeśli nie masz punktu kontaktowego w USA, wpisz nazwę, adres oraz numer telefonu lokalizacji, w której będziesz mieszkać (np. nazwa hotelu). Możesz także wpisać NIEZNANY.
W polu "Adres linia 1" wprowadź numer oraz ulicę Twojego punktu kontaktowego w USA. Nie wpisuj miasta ani stanu w tym polu. Możesz także wpisać NIEZNANE. W polu "Numer domu lub mieszkania" wprowadź odpowiednio numer mieszkania, apartamentu lub inne. Nie wpisuj miasta i stanu w tym polu. W polu "Adres linia 2" wpisz odpowiednio piętro, budynek lub inne. Nie wpisuj miasta ani stanu w tym polu. W polu "Miasto" wpisz nazwę miasta. Możesz także wpisać NIEZNANE. W polu "Stan" wybierz stan. Możesz także wybrać NIEZNANY.
Wpisz numer telefonu swojego punktu kontaktowego w USA. Jeśli nie masz numeru telefonu punktu kontaktowego, wpisz liczby "0".

SOCIAL MEDIA (OPCJONALNIE)

Wprowadź informacje związane z Twoją obecnością w Internecie, w tym typy platform internetowych, aplikacji i witryn internetowych, z których korzystasz do współpracy, udostępniania informacji i interakcji z innymi osobami, a także nazwy użytkowników powiązane z tymi kontami. (OPCJONALNY)

Informacje zawodowe

Wskaż, czy jesteś lub kiedykolwiek byłeś zatrudniony, wybierając TAK lub NIE.
Wpisz nazwę swojego obecnego pracodawcy. Jeśli nie jesteś obecnie zatrudniony, wprowadź nazwę poprzedniego pracodawcy. Możesz również wpisać SAMOZATRUDNIONY, STUDENT, DZIECKO, GOSPODYNI, RODZIC POZOSTAJĄCY W DOMU lub dowolne inne określenie opisujące Twój status zatrudnienia.
W polu "Adres linia 1" wprowadź numer oraz ulicę lokalizacji pracodawcy, którego wymieniasz. Nie wpisuj miasta ani stanu w tym polu. Jeśli nie znasz adresu wymienionego przez ciebie pracodawcy, możesz wpisać NIEZNANY. W polu "Adres linia 2" wpisz odpowiednio piętro, budynek lub inne. Nie wpisuj miasta ani stanu w tym polu. W polu "Miasto" wpisz nazwę miasta. miejscowości, wsi lub wioski. Jeśli nie znasz nazwy miasta, możesz wpisać NIEZNANE. W polu Stan / Prowincja / Region wprowadź nazwę stanu, prowincji lub regionu. Jeśli nie znasz nazwy stanu / prowincji / regionu, możesz wpisać NIEZNANE. W polu "Kraj" wybierz kraj. Możesz także wybrać NIEZNANY.
W polu "Kod kraju" wprowadź numer kierunkowy telefonu pracodawcy. W polu "Numer" wprowadź numer telefonu swojego pracodawcy.
Enter the job title of your current or previous employment.

Członkostwo GE

Jeśli odpowiedziałeś TAK, prosimy o wpisanie PASSID / numeru członkowskiego.

Proszę odpowiedzieć TAK lub NIE na następujące pytania

Choroby zakaźne

Zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, choroby zakaźne mające znaczenie dla zdrowia publicznego to:

  • Wrzód weneryczny
  • Rzeżączka
  • Ziarniak pachwinowy
  • Trąd zakaźny
  • Weneryczny chłoniak limfatyczny
  • Kiła, stadium zakaźne
  • Gruźlica, aktywnaPrzechodząc na kolejną stronę potwierdzam, że przeczytałem i zrozumiałem wszystkie pytania oraz oświadczenia dotyczące tego formularza zgłoszeniowego. Oświadczam, że informacje która zawarłem w tym formularzu są zgodne z prawdą oraz posiadaną przeze mnie wiedzą.