Bez wiz do USA – wszystko, co musisz wiedzieć!

Polska bez wiz do USA? – Tak to możliwe! Jeszcze jakiś czas temu spontaniczna podróż do Stanów Zjednoczonych była dla nas poza zasięgiem, lecz dziś… Dziś to już znacznie łatwiejsze! Czym jest Visa Waiver Program? Jak działa program bezwizowy? O co w nim tak naprawdę chodzi? Czy naprawdę umożliwia nam wyjazd do USA bez wizy?

Czy do USA jest potrzebna wiza?

Jeszcze jakiś czas temu podróż do Stanów wymagała sporo zachodu. Koniecznie było złożenie stosownego wniosku i dokonanie wpłaty $160 za rozpatrzenie aplikacji. Ostatnim etapem była rozmowa z konsulem i spotkanie w ambasadzie. Cały proces trwał średnio 2-4 tygodnie, więc starania trzeba było zacząć odpowiednio wcześnie. 97% wniosków kończyło się sukcesem, lecz zachodu i stresu było naprawdę wiele…

Dziś podróż do Stanów Zjednoczonych to przedsięwzięcie znacznie łatwiejsze. Polska dołączyła bowiem do Programu Ruchu Bezwizowego, więc USA bez wizy stoi dla nas otworem! Osoby planujące krótką wizytę w Stanach w celach turystycznych lub biznesowych, nie potrzebują już wizy od konsula Stanów Zjednoczonych. Wjazd do Ameryki wymaga jedynie autoryzacji ESTA za pośrednictwem systemu elektronicznego.

Od kiedy można wyjechać do USA bez wizy?

Wyjazd do USA bez wizy możliwy jest od 11 listopada 2019 roku. Tego dnia Polska dołączyła do grona uczestników Visa Waiver Program i od tamtej pory możemy podróżować do Stanów bez wizy wydanej przez Konsulat lub Ambasadę Stanów Zjednoczonych. Jeśli wybierasz się zatem do Ameryki z krótką wizytą, na maksymalnie 90 dni, możesz skorzystać z autoryzacji ESTA i podróżować w ramach Programu Ruchu Bezwizowego. Do wyjazdu potrzebujesz jedynie paszportu biometrycznego wydanego przez organ państwa należącego do Visa Waiver Program i potwierdzenia ESTA. Osoby, które posiadają jeszcze ważną wizę wydaną przed 11 listopada 2019 roku, nie muszą rejestrować się w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży ESTA.

Wniosek ESTA jako alternatywa dla regularnej wizy

Zezwolenie ESTA nazywane jest potocznie wizą ESTA, lecz trzeba pamiętać, że nie jest ono regularną wizą amerykańską. Regularna wiza wydawana przez Konsulat lub Ambasadę USA wymaga zarówno złożenia elektronicznego wniosku, jak i odbycia z konsulem stacjonarnej rozmowy. Wniosek jest znacznie dłuższy i zawiera więcej pytań niż formularz ESTA. Co więcej, wiza może być wydana na 10 lat i zalegalizować nie tylko naukę czy pracę, ale też kilkuletni pobyt w Stanach Zjednoczonych. Ubiegać się o nią może zarówno obywatel kraju objętego VWP, jak i obywatel kraju nienależącego.

ESTA jest natomiast zezwoleniem na bezwizowe przekroczenie granicy w celu turystycznym lub biznesowym wyłącznie dla obywateli kraju objętego Visa Waiver Program. Osoby, które planują pobyt w innym celu niż turystyczny i biznesowy lub dłuższy niż 90 dni, wciąż potrzebują regularnej wizy wydanej przez konsula Stanów Zjednoczonych.

Jak działa program bezwizowy?

Visa Waiver Program to rządowy program Stanów Zjednoczonych, który obejmuje wyłącznie te kraje, które spełniają określone kryteria i wyróżniają się wysokim wskaźnikiem rozwoju społecznego. Program bezwizowy pozwala obywatelom krajów członkowskich podróżować do USA na okres do 90 dni, w celach turystycznych i biznesowych bez regularnej wizy do Stanów Zjednoczonych. Aby wjechać do USA w ramach programu, trzeba mieć biometryczny paszport wydany przez organ państwa należącego VWP i bilet powrotny. Obowiązkiem każdego podróżującego jest jednak złożenie wniosku o autoryzację ESTA w Electronic System for Travel Authorization.

ESTA, czyli Elektroniczny System Autoryzacji Podróży, to specjalny system stworzony przez Amerykański Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Celną i Straż Graniczną, służący do weryfikacji osób podróżujących do Stanów w ramach programu bezwizowego. Pozwala on zweryfikować każdą osobę, która zamierza wjechać do USA i ocenić ryzyko, jakie może wiązać się z tą wizytą. Na podstawie wniosku ESTA wydawane jest zezwolenie na wyjazd do USA bez wizy. Dane osobowe podróżującego wprowadzane są do programu US-VISIT Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i kontrolowane przez oficera imigracyjnego na granicy.

Każdy podróżujący zobowiązany jest do złożenia wniosku ESTA co najmniej na 72 godziny przed planowaną podróżą. W innym przypadku niezbędna jest regularna wiza B-2 wydana przez konsula. Osoby, które nie spełnią jednego z tych warunków, nie zostaną wpuszczone na pokład samolotu. Linie lotnicze weryfikują bowiem status ESTA lub wizę w paszportach wszystkich pasażerów. Jeśli więc nie przyznano Ci zezwolenia na pobyt w Stanach, nie zostaniesz wpuszczony do samolotu.

Jak złożyć wniosek ESTA?

Proces autoryzacji ESTA jest znacznie szybszy i o wiele prostszy niż proces ubiegania się o regularną wizę. W przypadku ESTA wystarczy złożyć elektroniczny wniosek i uzyskać potwierdzenie zezwalające na wizytę w Stanach. Nie musisz nawet wychodzić z domu, a jedyne czego potrzebujesz to ważny paszport biometryczny i kilka minut na wypełnienie wniosku.

Formularz można wypełnić po polsku. Zawiera on kilka prostych pytań i rubryki na wpisanie danych osobowych. Dane podane w aplikacji ESTA muszą być takie same, jak te, które widnieją w paszporcie. Informacje takie jak adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania czy szczegóły lotu to informacje opcjonalne. Oczywiście warto je podać, ale nie są obowiązkowe. Można je pominąć i nic się nie stanie. Ostatni etap aplikacji wymaga dokonania symbolicznej opłaty za rozpatrzenie ESTA wniosku. Wypełnienie formularza zajmuje ok. 15–30 minut, a wniosek należy złożyć najpóźniej 72 godziny przed datą planowanego wylotu. Rejestracja w Electronic System for Travel Authorization nie wymaga zatem ani wiele czasu, ani zachodu, a sam dokument pozwala na wielokrotne przekraczanie granicy przez 2 lata lub do dnia wygaśnięcia ważności paszportu.

Polska bez wiz do USA – Zbiór najważniejszych informacji o ESTA:

  • Kiedy złożyć wniosek ESTA? – Wniosek ESTA należy złożyć najpóźniej 72 godziny przed planowanym wylotem.
  • Kto może aplikować o ESTA? – Z Programu Ruchu Bezwizowego ESTA korzystać mogą obywatele krajów członkowskich, którzy nie byli karani w przeszłości. W innym razie należy ubiegać się o wizę w ambasadzie.
  • Co zrobić, jeśli wniosek ESTA zostanie odrzucony? – Osoby, których wniosek ESTA został odrzucony, nie mogą składać wniosku ponownie. Jedynym rozwiązaniem jest wówczas ubieganie się o regularną wizę w amerykańskim konsulacie.
  • Kto może spodziewać się odrzucenia wniosku? – Wniosek ESTA może zostać odrzucony, jeśli dana osoba ubiegała się wcześniej o wizę turystyczną i jej wniosek został odrzucony. Osoby, które przebywały wcześniej w USA nielegalnie, także mogą spodziewać się odrzucenia wniosku. Jedynym rozwiązaniem jest wówczas ubieganie się o wizę bezpośrednio w konsulacie.
  • Ile czasu ważna jest ESTA? – Zezwolenie ESTA ważne jest przez 2 lata od momentu zatwierdzenia wniosku, lecz może też wygasnąć wcześniej wraz z terminem ważności paszportu.
  • Ile wynosi maksymalna długość pobytu w USA z ESTA? – Maksymalna długość pobytu w USA z wykorzystaniem ESTA wynosi 90 dni, chyba że oficer imigracyjny na lotnisku zadecyduje inaczej. Urzędnik może podjąć decyzję o skróceniu pobytu, aczkolwiek zdarza się to bardzo rzadko. W przypadku zdarzeń losowych, jak np. choroba lub utrata paszportu polskiego, można ubiegać się o przedłużenie pobytu w USA. W tym celu należy się skontaktować telefonicznie z U.S. Citizenship and Immigration Services.
  • Co zrobić, jeśli chcemy wyjechać do USA na dłużej? – Jednorazowy pobyt w USA z ESTA nie może przekraczać 90 dni. Jeśli planujemy dłuższą wizytę, musimy ubiegać się o regularną wizę w konsulacie. Osoby podróżujące z tradycyjną wizą turystyczną otrzymują zwykle pozwolenie na 6 miesięcy pobytu. Należy jednak pamiętać, że o tym zawsze decyduje urzędnik imigracyjny podczas kontroli granicznej.
  • Czy wybierając się do USA, trzeba mieć bilet powrotny? – Według oficjalnych informacji podanych na gov.pl, nie ma formalnego obowiązku okazania biletu powrotnego przy wjeździe do USA, ale zawsze warto go mieć. Nigdy nie wiadomo, czy nie okaże się on przydatny, gdyż zawsze od oficera imigracyjnego zależy, czy przekroczymy granicę Stanów Zjednoczonych. Jeśli zdecyduje on inaczej, do Polski wrócimy najbliższym samolotem.