Skip to content

Informacja o prywatności

Informacja o prywatności

 

Informacje o usługodawcy:
Kim jesteśmy?
ESTA Authorization LLC (“Strona”).
Dane kontaktowe Esta Authorization LLC
Kraj: USA
Adres: 10701 SW 102 Ave., Miami Beach, FL 33176
Telefon: +1-888-330-0340
E-mail: info@estavisa.pl
Strona internetowa: www.estavisa.pl

Dane kontaktowe z inspektorem ochrony danych (osoba odpowiedzialna za RODO):
Imię i nazwisko: Bill Martinez
Telefon: +1-888-330-0340
E-mail: info@estavisa.pl

Twoje dane osobowe, które przetwarzamy to:

Kategorie danych osobowych:

 • Imię oraz nazwisko
 • Dane paszportowe
 • E-mail
 • Telefon
 • Zdjęcia
 • Adresy

Oświadczamy, że gromadzone przez nas dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w następujących celach:

 • przeprowadzenie wstępnej kontroli pasażerów przed przyznaniem prawa wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Formularz online zastępuje kartę pokładową i jest on niezbędny dla wszystkich pasażerów objętych Programem Ruchu Bezwizowego.
 • marketing bezpośredni

Podstawą, która upoważnia nas do przetwarzania Twoich danych jest:

 • Umowa – warunki korzystania z witryny stanowią umowę prawną;
 • Zgoda klienta – przy zaznaczaniu / uzgadnianiu warunków;
 • podstawa prawna;

Następujące organizacje / osoby otrzymają Twoje dane osobowe:

 • Dane osobowe nie są ujawniane na zewnątrz poza naszą firmę, chyba że klient wyrazi zgodę na kontakt z dostawcą lub usługą eventową.

Zgoda:
Akceptując niniejszy dokument  „Informacja o prywatności”, upoważniasz nas do przetwarzania Twoich danych osobowych tylko w określonych przez nas celach.

W przypadkach, gdy potrzebujemy dodatkowych, wrażliwych danych osobowych, zawsze będziemy mieli stosowne wyjaśnienie, dlaczego i jak te informacje zostaną wykorzystane. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.
Okres przechowywania danych:
„Witryna” będzie przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż 5 lat.
Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą, są następujące:
W dowolnym momencie, gdy przechowujemy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz następujące prawa:

 • masz prawo zażądać kopii swoich danych osobowych, które znajdują się na „Stronie” oraz prawa dostępu do nich w dowolnym momencie;
 • masz prawo poprosić o swoje dane osobowe, które otrzymasz w wygodnej formie, przygotowanej do przeniesienia do innego administratora danych osobowych ze „Strony” lub poprosić nas o zrobienie tego za Ciebie;
 • masz prawo poprosić „Stronę” o poprawienie bez zbędnej zwłoki swoich nieprawidłowych danych osobowych, a także danych, które są już nieaktualne;
 • masz prawo zażądać od „Strony”, aby Twoje dane osobowe zostały usunięte bez zbędnej zwłoki w następujących okolicznościach:
  • dane osobowe nie są już potrzebne do celów dla których zostały zgromadzone;
  • po wycofaniu zgody;
  • jeżeli sprzeciwiłeś się ich przetwarzaniu,
  • gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
  • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa UE lub prawa państwa członkowskiego, które ma zastosowanie do nas jako administratora danych;
  • kiedy dane osobowe został zebrane w związku ze świadczeniem obowiązku informacyjnego.

Możemy odmówić usunięcia Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:

 • korzystając z prawa do wolności wypowiedzi i prawa do informacji;
 • w celu wywiązania się z obowiązku prawnego z naszej strony lub wykonania zadanie w interesie publicznym.
 • na mocy przyznanych nam oficjalnych uprawnień (w przypadku gdy jesteś organem władzy)
 • ze względu na interes publiczny dotyczący zdrowia publicznego;
 • ze względu na cele archiwizacyjne w interesie publicznym, badań naukowych, historycznych oraz statystyczne. Dotyczy to danych, których usunięcie poważnie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celów archiwizacyjnych lub w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń prawnych.

Masz prawo zażądać od „Strony” ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które będą w tym przypadku jedynie przechowywane, ale nie przetwarzane. Nasza ewentualna odmowa będzie przekazana na piśmie i musi zostać przez nas uzasadniona;

 • masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu trzeba skierować odpowiednie wniosek do administratora danych osobowych;
 • masz prawo sprzeciwić się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jakie marketing bezpośredni (wiadomości reklamowe)
 • masz prawo sprzeciwić się automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 • masz prawo nie być przedmiotem analizy opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 • jeżeli będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowego w nowym celu, którego nie obejmuje, to oświadczenie o ochronie danych osobowych. Poinformujemy również, gdzie i kiedy będziemy potrzebować Twojej zgody na potrzeby nowego przetwarzania danych.

Wszystkie powyższe prośby zostana przekazane do osób trzecich lub organizacji (odbiorcy, w tym spoza UE i organizacji międzynarodowych), które uczestniczyły w przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

Jeżeli chcesz złożyć skargę dotycząca przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem „Strony” (odbiorcy, w tym spoza UE i organizacji międzynarodowych). Możesz to zrobić kontaktując się ze “Stroną” lub bezpośrednio z inspektorem ochrony danych osobowych. (dane kontaktowe wymieniliśmy powyżej)

Możesz przeczytać więcej o tym, jak i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe: link do Polityki Prywatności