Rodzaje wiz do USA – jakie są?

Jeśli planujesz wyjazd do USA w innym celu niż turystyczny potrzebujesz tradycyjnej wizy. Rodzaje wiz do USA są różne, musisz więc wiedzieć, o jaki rodzaj powinieneś się ubiegać. Prawidłowa klasyfikacja jest bardzo ważna, gdyż może decydować o odrzuceniu wniosku wizowego, a nawet przekroczeniu granicy. Różne rodzaje wiz do USA mają różne wymogi, formularze i wymagane dokumenty. To, jaka wiza będzie odpowiednia w Twoim przypadku, zależy od tego, w jakim celu wybierasz się do USA. Pamiętaj też, że różne rodzaje wiz do USA to również inne prawa i obowiązki.

Ostatnimi czasy bardzo popularna stała się wiza ESTA, która pozwala na wjazd do USA na okres 90 dni w celach turystycznych. To doskonała opcja dla osób, które chcą zwiedzić USA i nie zajmować się dużą ilością formalności.

Wizy imigracyjne

Podstawowy, najbardziej ogólny podział to wizy imigracyjne i nieimigracyjne. Emigracja do USA wymaga uzyskania wizji imigracyjnej. Daje ona prawo do pracy i stałego pobytu, lecz jeśli dotychczas nic Cię ze Stanami nie łączyło to uzyskanie takiej wizy nie będzie łatwe. Ogólnie wyróżniamy tutaj:

 • wizy dla rodziny obywatela lub rezydenta USA, uzyskiwane poprzez sponsorowanie rodzinne,
 • wizy pracownicze – dla pracowników wykwalifikowanych w odpowiednim profilu oraz tych, które planują w USA duże inwestycje.

Wizy nieimigracyjne

Drugi rodzaj to wizy nieimigracyjne, przeznaczone dla turystów i innych osób, które zamierzają przebywać w Stanach przez określony czas. A ponieważ pobyt może mieć różny charakter, długość i odbywać się na różnych warunkach, istnieją różne rodzaje wiz do USA.

Wizy służbowe i turystyczne B-1/B-2

Wiza turystyczna do USA oraz ta biznesowa wydawana jest najczęściej jako wiza B-1/B-2. Jej termin ważności bywa różny, ale zazwyczaj jest to 10 lat. Wiza przeznaczona jest dla osób podróżujących w celach służbowych, turystycznych i podjąć leczenie. Wiza będzie odpowiednia, gdy podróżujemy do Stanów:

 • wziąć udział w spotkaniu, negocjacjach biznesowych, konferencji naukowej,
 • uregulować sprawy majątkowe,
 • wziąć udział w zawodach sportowych,
 • podjąć leczenie,
 • w celach rekreacyjnych i turystycznych.

Wiza studencka F-1/M-1/J-1

Wiza studencka do USA przeznaczona jest dla osób, które wybierają się do USA, aby podjąć naukę. Dokładna kategoria wizy, zależy od rodzaju kształcenia.

Wiza F-1 to najbardziej powszechna wiza studencka, która pozwala na wielokrotne przekraczanie granicy, wyrobienie prawa jazdy, a nawet 7 lat pobytu w USA. Studenci mogą też podjąć pracę na terenie kampusu w wymiarze do 20 godzin tygodniowo, a czasem i w pełnym wymiarze. Po ukończeniu szkoły można pozostać w USA przez 60 dni. Wiza F-1 jest dla osób, które zamierzają podjąć naukę:

 • na uniwersytecie lub innym ośrodku akademickim,
 • w szkole średniej, maksymalnie rok,
 • w szkole językowej,
 • na kurs w wymiarze ponad 18 godzin tygodniowo.

Wiza M-1 uprawnia do przebywania w USA maks. rok, w tym 30 dni przed rozpoczęciem nauki i 30 dni po jej ukończeniu. Jest to wiza dla osób, które planują podjąć:

 • praktyki zawodowe
 • naukę w szkole technicznej lub zawodowej, aby podnieść swoje kwalifikacje o charakterze innym niż naukowo-akademicki.

Wiza J-1 przysługuje studentom, których naukę w USA opłaca stypendium rządowe lub prywatne. Wizę wydaje się uczestnikom programów wymiany, którzy mogą się uczyć lub pracować. Uczestnikami mogą zostać również:

 • studenci studiów podyplomowych,
 • absolwenci studiów medycznych, aby zdobyć specjalizację,
 • osoby biorące udział w szkoleniach biznesowych,
 • kadra uniwersytecka wyższych uczelni,
 • nauczyciele szkół podstawowych, średnich i zawodowych,
 • stażyści odbywający praktyki,

Wizy pracownicze

Rodzajów wiz pracowniczych jest kilka, w zależności od charakteru pracy i naszych umiejętności. W większości przypadków konieczne jest zatwierdzenie przez Urząd Imigracyjny petycji złożonej przez pracodawcę. Wiza pracownicza do USA jest niezbędna, jeżeli chcemy rozpocząć JAKĄKOLWIEK pracę na jej terenie w sposób legalny.

Wiza H-1B – dla osób wykonujących zawody specjalistyczne, które zatrudnione są przez konkretnego pracodawcę. Należy posiadać tytuł licencjata lub wyższy w dziedzinie, w której ma być podjęte zatrudnienie. Wiza wydawana jest maksymalnie na 6 lat i zobowiązuje do pracy wyłącznie u pracodawcy, który złożył petycję. Zmiana pracodawcy wymaga złożenia nowej petycji.

Wiza H-2A – dla tymczasowych pracowników rolnych, jeśli do wykonywania pracy jest zbyt mało chętnych obywateli USA. Wizę wydaje się ją na rok, w wyjątkowych przypadkach na 3 lata.

Wiza H-2B – przeznaczona dla pracowników udających się do pracy tymczasowej lub sezonowej w zawodzie, na który istnieje w USA zwiększone zapotrzebowanie.

Wiza H-3 – dla osób udających się do USA na 2-letni staż zorganizowany przez pracodawcę w dziedzinie innej niż uzyskane wykształcenie. Za staż można otrzymywać wynagrodzenie i można wykonywać praktyczną pracę.

Wiza L-1 – dla pracowników oddelegowanych przez firmę w celu podjęcia pracy w centrali lub filii w USA. Do wizy kwalifikują się osoby na stanowisku kierowniczym, wymagającym specjalistycznej wiedzy lub do objęcia stanowiska na podobnym poziomie jak dotychczas. Warunkiem jest min. rok zatrudnienia w danej firmie, w ciągu ostatnich 3 lat.

Wiza O – przyznawana jest osobom o wyjątkowych uzdolnieniach w nauce, sztuce, edukacji, biznesie, sporcie, kinematografii i produkcji telewizyjnej.

Wiza P – dla artystów, sportowców i wykonawców estradowych. Może zostać wydana na konkretne wydarzenie, lub też na dłużej dla drużyn sportowych i sportowców indywidualnych.

Wiza Q – przyznawana osobom w ramach programu międzynarodowej wymiany kulturowej, która ma na celu organizację praktycznych szkoleń i pracy związanej z prezentowaniem historii, kultury i tradycji ojczystego kraju. Przyznaje się ją na 15 miesięcy.

Wizy dla małżonków i dzieci posiadaczy wiz nieimigracyjnych

Zarówno studenci, jak i pracownicy podejmujący zobowiązania w USA mogą mieć bliskich przy sobie. Małżonkowie i niezamężne dzieci do ukończenia 21. roku życia mogą towarzyszyć im na podstawie wizy pochodnej. Należy wówczas przedstawić kopię paszportu i wizy głównego wnioskodawcy oraz dokumenty potwierdzające relację, np. akt małżeństwa lub akt urodzenia dziecka.

Wizy pochodne przysługują małżonkom i dzieciom posiadaczy wiz:

 • F-1, M-1, J-1
 • H1-B, H-2, H-3
 • L-1
 • I, E

Wiza narzeczeńska K-1

Wiza narzeczeńska do USA (K-1), którą wydaje się osobom planującym zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem USA. Obywatel musi dostarczyć do Urzędu Imigracyjnego:

 • odpowiednią petycję z aktualnym zdjęciem swoim i przyszłego małżonka,
 • udowodnić możliwości finansowe, że jest w stanie utrzymać przyszłego współmałżonka,
 • udowodnić, że narzeczeni spotykali się w ciągu ostatnich 2 lat,
 • dostarczyć raport medyczny narzeczonego,

Co ważne, ślub musi odbyć się w ciągu 90 dni od wjazdu posiadacza wizy K-1 i pamiętać następnie o zmianie statusu, gdyż wiza K-1 nie podlega przedłużeniu.

Mniej popularne rodzaje wiz do USA

 • Wizy dla pracowników instytucji religijnych
 • Wizy dla przedstawicieli mediów informacyjnych
 • Wizy dla członków załogi i wizy tranzytowe
 • Wizy dla przedsiębiorców i inwestorów
 • Wizy dla personelu pomocniczego i pomocy domowej
 • Wizy dla dyplomatów i instytucji rządzących