Loteria wizowa USA – na czym polega i jak wziąć udział?

Zielona karta do USA jest wielkim marzeniem wielu Polaków. Daje ona prawo do stałego pobytu w USA i jest szalenie trudna do zdobycia. Trudna, ale nie niemożliwa! Od wielu lat, szansą na otrzymanie dokumentu jest loteria wizowa USA. Na czym polega loteria wizowa USA? Jak wziąć w niej udział?

Loteria wizowa USA – czym jest?

Diversity Visa Lottery Program to program, w którym drogą losowania komputerowego, spośród złożonych wniosków, wybiera się osoby, które wraz ze swoimi rodzinami – małżonkami i dziećmi – mają szansę otrzymać wizę imigracyjną do USA, czyli prawo do legalnego pobytu i podjęcia pracy w Stanach Zjednoczonych. Dla wielu ludzi jest to życiowa okazja, gdyż komfort życia i zarobki w USA są znacznie wyższe niż w Polsce. 

Loteria Wizowa odbywa się raz w roku. Zgłoszenia przyjmowane są zazwyczaj od października do listopada każdego roku. Wniosek wypełnia się online, a jego złożenie zawsze jest bezpłatne. Wyniki pojawiają się zwykle na początku maja, a osoba która otrzyma zieloną kartę ma obowiązek przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych między październikiem a wrześniem następnego roku. 

Program “Wizy dla różnych narodowości” powstał w latach 90, a jego głównym założeniem było wylosowanie 55 000 zielonych kart dla obywateli krajów o niskim wskaźniku imigracji do USA. Obecnie losowane jest 50 000 zielonych kart, ponieważ pozostałe 5 000 przeznaczono na inny program. Regulamin loterii wizowej, co roku informuje, które kraje mogą wziąć w niej udział oraz zastrzega, że maksymalnie 7% wszystkich kart, może trafić do obywateli z jednego kraju.

Zostałem wylosowany w Loterii Wizowej USA
– co dalej?

Losowanie jest tylko pierwszym etapem procesu Loterii Wizowej i nie gwarantuje otrzymania wizy imigracyjnej. Wylosowana osoba nie otrzymuje wizy automatycznie. Co więcej, nie każda w ogóle ją otrzyma! Jeśli zostaniemy wylosowani, zostajemy jedynie uprawnieni do udziału w dalszym procesie.

Drugim krokiem jest wypełnienie stosownego formularza. Po wysłaniu wniosku, zostanie nam wyznaczony termin spotkania z konsulem w ambasadzie USA. Przed rozmową z konsulem, należy skompletować wszystkie wymagane dokumenty, wykonać badania lekarskie i wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku. O tym, czy zwycięstwo w loterii wizowej, zapewni nam wizę imigracyjną, decyduje konsul USA podczas rozmowy.

Jeśli wizę otrzymamy, granicę Stanów Zjednoczonych musimy przekroczyć, nie później, niż w ciągu 6 miesięcy od wykonania badań lekarskich. Na granicy, otrzymamy pozwolenie na stały pobyt w Stanach przez 12 miesięcy, a zieloną kartę, czyli Permanent Resident Card, ważną na 10 lat otrzymamy pocztą.

Kto może wziąć udział w loterii wizowej USA?

Udział w loterii wizowej może wziąć każdy, ale nie zawsze ma to sens, ponieważ, aby mieć szansę na otrzymanie wizy imigracyjnej, należy spełnić określone warunki. Szczegółowa instrukcja do każdej edycji loterii, publikowana jest w połowie września każdego roku. Zwykle jednak, podstawowe warunki są dwa:

  • trzeba pochodzić z kraju, który kwalifikuje się do loterii wizowej
  • trzeba posiadać odpowiednie wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe.

Warunek kraju urodzenia

Osoba biorąca udział w loterii musi być urodzona w kraju znajdującym się na liście krajów, które kwalifikują się do loterii wizowej w danym roku. Lista zwykle publikowana jest w połowie września. Nie ma tu znaczenia obecne miejsce zamieszkania. Każdy Polak, mieszkający na różnych krańcach świata, może wziąć udział w loterii wizowej USA. A w przypadku wygranej, rozmowa z konsulem, również może odbyć się w dowolnym kraju.

Warunek wykształcenia lub stażu zawodowego

W tym przypadku, należy posiadać minimum średnie wykształcenie i świadectwo ukończenia szkoły średniej. Matura nie jest wymagana. Osoby, które nie posiadają wykształcenia średniego, muszą udowodnić, że ciągu ostatnich 5 lat, przez minimum 2 lata pracowały w jednym z preferowanych zawodów. Pełna lista preferowanych zawodów znajduje się na stronie internetowej.