Odmowa wizy do USA – jakie są przyczyny i co zrobić w tej sytuacji?

Wizą potocznie nazywamy dokument wklejany do paszportu po rozmowie z konsulem. W rzeczywistości jest to tylko promesa wizowa, która wcale nie gwarantuje nam wjazdu do USA. Właściwą wizę otrzymujemy dopiero na przejściu granicznym od urzędnika imigracyjnego, który decyduje o tym, czy przekroczymy granicę. Co zrobić, gdy na lotnisku spotka nas odmowa wizy do USA? Jakie mogą być tego przyczyny?

Kontrola graniczna w USA

Zaraz po wylądowaniu każdy podróżujący przechodzi na lotnisku kontrolę  graniczną. O rozmowie z urzędnikiem imigracyjnym krążą już legendy, lecz zwykle odbywają się one szybko i bezproblemowo. Urzędnik to też człowiek i nie jest on do Ciebie wrogo nastawiony. Sprawdzi Twój paszport, pobierze odciski palców i zada kilka pytań. Najczęściej dotyczą one celu podróży i długości planowanego pobytu. Jeśli funkcjonariusz nie stwierdzi nieścisłości i nie będzie miał powodów, by wątpić w Twoją uczciwość, odbierzesz bagaże i opuścisz lotnisko po stronie USA. Jeśli jednak pojawią się jakiekolwiek podejrzenia lub wątpliwości, np. co do celu Twojego pobytu w Stanach, skieruje Cię na “secondary inspection”.

Co to jest „secondary inspection”?

Secondary inspection to druga, dokładniejsza rozmowa w osobnym pomieszczeniu, którą przeprowadza bardziej doświadczony oficer Urzędu Celnego i Ochrony Granic. Jeśli jest to konieczne, odbywa się ona w obecności tłumacza. Podczas rozmowy urzędnik ma dostęp do informacji z Twojego wniosku wizowego i uwag sporządzonych podczas rozmowy z konsulem. Widzi również dane dotyczące Twoich poprzednich wizyt w USA.

Te zagadnienia porusza w trakcie rozmowy i jeśli uzna to za konieczne, może skontaktować się z krewnymi, do których przyleciałeś, z uczelnią lub przyszłym pracodawcą, by potwierdzić cel Twojej wizyty w USA. Z rozmowy tworzy się protokół, który wymaga Twojego podpisu. Jeśli odmowa wizy do USA zostanie podtrzymana, poproś o kopię protokołu.

Jakie mogą być przyczyny odmowy wizy do USA?

To, czy przekroczymy granicę, zawsze zależy od oficera imigracyjnego podczas kontroli granicznej. Zgodnie z prawem imigracyjnym USA, każdy podróżujący postrzegany jest jako potencjalny imigrant, dopóki nie udowodni, że nim nie jest. Jest to podstawowa zasada, która obowiązuje zarówno podczas rozmowy z konsulem, gdy ubiegamy się o wizę, jak i podczas rozmowy z oficerem na przejściu granicznym. Jeśli istnieje podejrzenie, że faktyczny cel naszego pobytu w USA jest inny, niż deklarujemy lub mieliśmy w przeszłości problemy z prawem, oficer może odmówić nam przekroczenia granicy. Wtedy również grozi nam natychmiastowa deportacja z USA.

Najczęstsze przyczyny odmowy wjazdu do USA

 • stwierdzenie, że faktyczny cel naszej podróży nie pokrywa się rodzajem posiadanej wizy,
 • stwierdzenie, że faktyczny cel naszej podróży, jest inny niż deklarowany,
 • złamanie w przeszłości prawa imigracyjnego USA przekraczając czas pobytu w USA (nawet o 1 dzień!),
 • złamanie w przeszłości prawa imigracyjnego USA podejmując pracę bez zezwolenia,
 • innego rodzaju kłopoty z prawem,
 • zatajenie informacji we wniosku wizowym, przed konsulem amerykańskim lub urzędnikiem imigracyjnym w Stanach.

Warto pamiętać, że systemy do wykrywania oszustw wizowych nieustannie są udoskonalane, a dane o podróżnych archiwizowane są przez wiele lat. Nawet jeśli udało Ci się przekroczyć granicę mimo wcześniejszego naruszenia przepisów, to wcale nie znaczy, że zostaniesz wpuszczony kolejnym razem.

Jak poznać przyczynę odmowy wjazdu do USA?

Jeśli chcesz poznać powód decyzji odmownej, możesz to zrobić dopiero po powrocie do kraju. Musisz skontaktować się w tym celu z centrum obsługi klienta Urzędu Celnego i Ochrony Granic USA. Są na to 3 sposoby:

 • telefonicznie, pod numerem 877 227 5511 – czynne w godzinach 8:30-17:00 czasu Eastern Time,
 • online, poprzez stronę https://help.cbp.gov/app/home,
 • listownie, na adres Customs and Border Protection Customer Service Center (Rosslyn VA), 1300 Pennsylvania Ave. NW, Washington, DC 20229.

Możesz również wystąpić z pisemną prośbą o udostępnienie akt sprawy w przypadku aresztowania na granicy. Jest to możliwe wyłącznie za pośrednictwem poczty, pisząc na powyższy adres z dopiskiem „Attn: Mint Annex Building, FOIA Division”.

Odmowa wizy do USA i zakaz wjazdu – co dalej?

Jedno jest pewne, niezależnie od przyczyn decyzja odmowna jest ostateczna i nie możesz się od niej odwoływać oraz bez względu na to, jaki jest powód odmowy, zostaniesz odesłany do kraju, z którego pochodzisz. Różnić się może jedynie przebieg procesu odesłania – albo będziesz oczekiwać na najbliższy lot powrotny na lotnisku, albo w areszcie. W zależności od powagi sprawy i powodu decyzji odmownej wydarzy się jedna z dwóch rzeczy:

 • zostanie wycofany wniosek o wjazd do USA (ang. withdrawal of application for admission) – taka decyzja wydawana jest w łagodniejszych przypadkach i nie wiąże się z zakazem ponownego wjazdu do USA;
 • zastosowany zostanie tzw. expedited removal, czyli przyspieszony wyjazd ze Stanów, czego konsekwencją jest co najmniej 5-letni zakaz ponownego wjazdu do USA.

Jak może Ci pomóc polski konsul?

Jeśli wyrazisz taką prośbę, możesz skontaktować się drogą telefoniczną z konsulem RP. Pamiętaj jednak, że nie zmieni on postanowienia władz imigracyjnych i nie wpłynie na zmianę decyzji. Nie opłaci również Twojego powrotu do Polski, ale może Ci pomóc w następujący sposób:

 • może wskazać listę adwokatów, jeśli jest konieczność skorzystania z porady prawnej,
 • może ustalić, którym lotem wrócisz do Polski,
 • może powiadomić kogoś z Twoich bliskich o zaistniałej sytuacj