Skip to content

Odzyskaj

"*" indicates required fields

Czy ubiegałeś się o ESTA w ciągu ostatnich dwóch lat? Potrzebujesz znaleźć numer swojej aplikacji? Wypełnij poniższy formularz.
Jeśli minęły ponad dwa lata od złożenia wniosku o ESTA LUB jeśli nigdy nie składałeś wniosku o ESTA, kliknij tutaj.

Aby znaleźć numer wniosku ESTA, wprowadź poniższe informacje: