Wiza dla dziecka do USA – jak ją wyrobić krok po kroku?

Nie trzeba planować wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, żeby wiedzieć, że sam paszport to za mało. Jeszcze do niedawna, potrzebna była wiza. Dziś, dzięki dołączeniu Polski do ruchu bezwizowego, często wystarcza nam rejestracja w systemie ESTA. Ale co z dzieckiem? Czy ono również potrzebuje wizy do USA? A jeśli tak, to jak otrzymać wizę dla dziecka?

Czy dziecko musi mieć wizę do USA?

Jeśli planujesz podróż do USA, na dłużej niż 90 dni, nadal potrzebujesz tradycyjnej wizy. A jeśli Twoje dziecko będzie Ci towarzyszyć, ono również jej potrzebuje. Proces ubiegania się o wizę dla dziecka, przypomina proces ubiegania się o wizę dla dorosłych. Istnieją jednak pewne różnice.

Wiza dla dziecka do USA – formalności

To, jakie dokładnie należy przygotować dokumenty, określa rodzaj wizy o jaką się ubiegamy. Jeśli dziecko jedzie się uczyć, potrzebny będzie np. formularz I-20 wydany przez konkretną szkołę, potwierdzający przyjęcie dziecka na listę uczniów.

Wyjazd ze względów medycznych, wymaga zaświadczenia z diagnozą od lekarza, uzasadnienie podjęcia leczenia w USA oraz pismo z placówki, która zdecydowała się podjąć leczenie.

Jednak niezależnie od tego, o jaki dokładnie rodzaj wizy dla dziecka chodzi, na pewno należy przygotować:

 • Potwierdzenie wypełnienia wniosku wizowego DS-160
 • Dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego. Jej wysokość zależy od rodzaju wizy. Najpopularniejsze wiza turystyczna do USA to koszt 160 dolarów, niezależnie od tego, czy o wizę ubiega się osoba dorosła, czy dziecko. Należność uiszcza się w PLN, zgodnie z bieżącym kursem wymiany walut.
 • skan paszportu dziecka, ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanej podróży do USA
 • zdjęcie dziecka w formie elektronicznej – kolorowe, w kształcie kwadratu o wymiarach 50 mm, z wizerunkiem twarzy po środku, zdjęcie musi być wykonane na jasnym tle.
 • jeżeli oboje lub jedno z rodziców, posiada już ważną wizę, potrzebne jest załączenie jej kopii do dokumentów dziecka.
 • we wniosku wizowym dziecka, rodzice powinni zaznaczyć, czy dziecko będzie podróżować z jednym czy z obojgiem rodziców.
 • jeżeli nazwiska rodziców i dziecka są różne, należy dostarczyć odpis skróconego aktu urodzenia lub postanowienie sądowe o adopcji.
 • Przydadzą się również dokumenty, które wykażą zdolność do pokrycia kosztów pobytu dziecka w Stanach.
 • w przypadku dzieci poniżej 14 roku życia – dokument Interview Waiver Confirmation Letter, wraz z numerem UID, potwierdzające, że dziecko zostało zwolnione z rozmowy z konsulem

Kolejnym etapem jest rozmowa z konsulem USA w ambasadzie lub konsulacie, wyglądać będzie tak samo jak w przypadku ubiegania się o wizę osoby dorosłej. Dzieci, które ukończyły już 14. rok życia, muszą stawić się osobiście i ją odbyć tak samo jak dorośli.

Dzieci poniżej 14 roku życia, które posiadają obywatelstwo polskie i mieszkają w Polsce na stałe, nie muszą mieć zeskanowanych odcisków palców, a na rozmowę z konsulem, w ich imieniu mogą stawić się rodzice.

Warto jednak pamiętać, że jeśli zajdzie taka potrzeba, placówka dyplomatyczna ma prawo wezwać na rozmowę każdą osobę ubiegającą się o wizę, także osobę małoletnią.

Jak długo trwa wyrobienie wizy do USA dla dziecka?

Jeśli wniosek wizowy zostanie rozpatrzony pozytywnie, zwrot paszportu nastąpi w ciągu 5-10 dni roboczych. Jeśli jednak konieczne będzie stawienie się dziecka na rozmowę z konsulem, oczekiwanie na rozmowę może potrwać, od kilku do kilkunastu dni. Dlatego, warto rozpocząć formalności, już ze dwa miesiące przed planowaną podróżą.

Kiedy dziecko otrzyma wizę do USA, ale podróżować będzie tylko z jednym rodzicem lub pod opieką osoby trzeciej, należy przygotować:

 • napisaną w języku angielskim i notarialnie potwierdzoną, zgodę drugiego rodzica, na zagraniczną podróż dziecka 
 • akt zgonu jednego z rodziców, akt urodzenia dziecka wskazujący tylko jednego rodzica, postanowienie sądu przyznające władzę rodzicielską jednemu rodzicowi.
 • jeżeli dziecko podróżuje bez rodziców, należy przygotować list ze zgodą, wyjaśniający, dlaczego dziecko podróżuje z osobą trzecią oraz w jakim celu leci do USA.

Choć prawo nie narzuca obowiązku dysponowania takimi dokumentami, to takie są zalecenia Urzędu Celnego i Ochrony Granic USA. Mając je ze sobą, oszczędzimy sobie problemów i nieprzyjemnych sytuacji.

Na lotniskach w Stanach Zjednoczonych, urzędnicy bardzo często wymagają przedstawienia takich zaświadczeń. Jest to spowodowane rosnącą liczbą uprowadzeń dzieci i przypadków wykorzystywania nieletnich.

Wiza ESTA również dla dziecka

W 2019 roku, Polska dołączyła do Programu Ruchu Bezwizowego, dzięki czemu, wyprawa do Stanów stała się o wiele prostsza. Na wyjazdy turystyczne i biznesowe, nie potrzebujemy już wizy, a jedynie autoryzacji na wyjazd, czyli wizy ESTA.

Jest to mniej skomplikowane i znacznie tańsze, niż ubieganie się o wizę turystyczną w tradycyjny sposób. Wiza ESTA, nie wymaga rozmowy z konsulem, jest aktualna przez 2 lata i umożliwia pobyt w USA, maksymalnie do 90 dni.