Wiza studencka do USA – wszystko co musisz wiedzieć o wizie F-1

Marzą Ci się studia w USA? Chciałbyś zapisać się na kurs językowy? To świetny pomysł! Pamiętaj jednak, że aby podjąć naukę w Stanach Zjednoczonych, potrzebujesz wizy studenckiej. Jak uzyskać wizę studencką do USA? Co powinieneś wiedzieć o wizie F-1?

Rodzaje wizy studenckiej do USA

Wiza studencka do USA to jeden z najbardziej wartościowych dokumentów! Wiza F-1 umożliwia legalny pobyt w Stanach Zjednoczonych przez cały okres nauki.

Posiadając tę wizę, możesz podróżować i uczęszczać do dowolnej szkoły honorowanej przez Urząd Imigracyjny. Jest kilka różnych rodzajów wizy studenckiej do USA:

Wiza studencka F-1

Wiza F-1 to najpopularniejsza wiza studencka do USA. Jest ona przeznaczona dla osób, które podejmują naukę w intensywnym programie edukacyjnym w wymiarze ponad 18 godzin tygodniowo. Uczniowie szkół prywatnych otrzymują wizę na cały okres trwania nauki. Może to być nawet 7 lat.

Student może podjąć pracę na pół etatu na terenie kampusu, a czasem nawet na cały etat. Poza tym posiadając wizę F-1 można wyrobić prawo jazdy w USA i swobodnie podróżować zarówno na terenie Stanów, jak i poza granicami.

Wiza studencka M-1

Wiza studencka M-1 przeznaczona jest dla osób uczących się w szkołach i na uczelniach zawodowych, np. w szkole technicznej oraz odbywając praktyki zawodowe, w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.

Wiza studencka J-1

Wiza J-1 to wiza dla studentów uczestniczących w kursach lub międzynarodowych wymianach naukowych. Najczęściej posiadacz wizy J-1, który pokrywa koszty z amerykańskich stypendiów rządowych musi po ukończeniu nauki wrócić do kraju na min. 2 lata.

Jak uzyskać wizę studencką do USA?

Aby rozpocząć proces ubiegania się o wizę studencką do USA, musisz zapisać się do wybranej amerykańskiej uczelni. Jeśli nie wybierasz się do szkoły językowej, uczelnie wymagają przedstawienia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego – zwykle certyfikatu TOEFL.

Musisz również udowodnić, że masz wystarczające środki pieniężne na pokrycie nauki i utrzymanie się w USA bez konieczności podjęcia pracy. Aby podjąć pracę w Ameryce potrzebna jest wiza pracownicza do USA.  Mogą to być Twoje oszczędności lub tzw. sponsorowanie przez kogoś innego. Wówczas osoba sponsorująca, musi podpisać odpowiedni formularz i wykazać możliwości finansowe na odpowiednim poziomie.

Jeśli zostaniesz przyjęty, musisz wnieść opłatę za czesne i nadany Ci numer w systemie SEVIS. Następnie szkoła wystawi Ci formularz I-20 (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status) i wyśle Ci go pocztą.

Potrzebne dokumenty do uzyskania wizy studenckiej do USA

Formularz I-20 wystawiony przez szkołę jest podstawowym dokumentem do wystąpienia po wizę studencką F-1. Potwierdza on zakwalifikowanie się do nauki i jest niezwykle ważny!

Podczas pobytu w USA traktuj go tak samo, jak paszport, gdyż bez niego Twoja wiza jest nieważna.

Formularz I-20 zawiera:

 • datę rozpoczęcia i zakończenia nauki,
 • termin ważności formularza,
 • potwierdzenie opłaty za czesne,
 • dane potrzebne do ubiegania się o wizę,
 • numer identyfikacyjny SEVIS.

Co to jest SEVIS?

SEVIS – The Student and Exchange Visitor Information System – to system monitorujący zagranicznych studentów przebywających w USA. Szkoła ma obowiązek regularnej aktualizacji i zgłaszania wszelkich zmian dotyczących studentów zagranicznych.

Dzięki systemowi Urząd Imigracyjny oraz konsulaty Stanów Zjednoczonych poza USA mają bezpośredni dostęp do niezbędnych informacji na Twój temat.

Ile kosztuje wiza studencka do USA?

Wniosek aplikacyjny o wizę studencką do USA wiąże się z wniesieniem opłaty w wysokości 160$. Poza tym należy przygotować odpowiednie dokumenty i przejść procedurę, która opiszemy w kolejnym akapicie. 

Procedura aplikacyjna krok po kroku

Po otrzymaniu ze szkoły formy I-20, przygotuj niezbędne dokumenty, wypełnij formularz wizowy DS-160, wnieś opłatę $160 za rozpatrzenie wniosku i umów się na spotkanie w ambasadzie.

Potrzebne dokumenty to:

 • Paszport z datą ważności min. 6 miesięcy
 • potwierdzenie wypełnienia wniosku DS-160
 • potwierdzenie opłaty wizowej
 • potwierdzenie spotkania
 • aktualne zdjęcie o wymiarach 5 cm x 5 cm
 • Zatwierdzony formularz I-20
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych lub oświadczenie osoby sponsorującej
 • warto mieć również zaproszenie z uczelni, certyfikat znajomości języka.

Wiza dla najbliższej rodziny studenta

Studentowi na wizie F-1 podczas całego pobytu w USA może towarzyszyć rodzina – dzieci i małżonek. Niezbędna będzie wiza pochodna F-2, wymagająca osobnych formularzy I-20, kopii aktu małżeństwa, aktu urodzenia i wizy studenta.

Dzieci towarzyszące studentowi mogą uczęszczać do publicznych szkół podstawowych i średnich, lecz małżonkowie nie mają prawa do podjęcia legalnej pracy w USA.

Warunki utrzymania statusu studenta USA

Istnieje przekonanie, że wizę F-1 ciężko jest stracić, gdyż tak naprawdę studentów nikt nie kontroluje. Nic podobnego! Od zamachów z 11 września, których dokonali właśnie posiadacze wiz studenckich, bardzo zaostrzono przepisy i status studenta bardzo szybko można stracić.

Najważniejszym obowiązkiem posiadacza wizy F-1 jest uczęszczanie do szkoły i utrzymanie frekwencji na odpowiednio wysokim poziomie. Zgodnie z prawem imigracyjnym, jeśli w którymś momencie przestaniesz pojawiać się na zajęciach, uczelnia ma obowiązek zgłosić to do SEVIS. Wiza zostaje wówczas anulowana, a Ty przebywasz w USA nielegalnie i grozi Ci deportacja z USA. Nawet jeśli wydaje Ci się, że nikt nie zauważył Twojego zniknięcia, w systemie może być już informacja o utracie statusu. To, że masz wizę w paszporcie, nie znaczy, że masz ją rzeczywistości.

W przypadku choroby musisz dostarczyć zaświadczenie lekarskie. Jeśli pojawią się poważne kłopoty ze zdrowiem, które uniemożliwiają uczestnictwo w zajęciach, możesz wystąpić o możliwość zawieszenia nauki na jeden semestr. Jeśli zrobisz sobie przerwę w nauce dłuższą niż 5 miesięcy, również utracisz status studenta.